Czym są środki trwałe w firmie?

Czym są środki trwałe w firmie?

 • Definicja Środki trwałe

Co to są środki trwałe? Są to środki trwałe, których przedsiębiorca jest właścicielem lub współwłaścicielem i których wartość jest wyższa niż 10 000 zł. Muszą być one zdolne do wykorzystania w działalności gospodarczej przez okres co najwyżej jednego roku. Mogą to być m.in. nieruchomości, takie jak budynki, grunty czy użytkowanie wieczyste. Prawo do posiadania odrębnego lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Mogą to być również maszyny, urządzenia i środki transportu. Chociaż środki trwałe mogą być przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy, tylko jedna strona ma prawo zakwalifikować je jako środek trwały. Środki trwałe mogą obejmować różnorodne ulepszenia środków trwałych należących do osób trzecich oraz środki trwałe w budowie.

 • Klasyfikacja środków trwałych

Środki trwałe można podzielić na 10 grup. Są to:

 1. Grunty
 2. Budynki i lokale
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 4. kotły energetyczne i maszyny
 5. Maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego przeznaczenia
 6. Urządzenia i maszyny specjalistyczne
 7. Urządzenia techniczne
 8. Środki transportu
 9. Narzędzia, instrumenty, mienie ruchome i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane
 10. Zwierzęta gospodarskie

Każda grupa podzielona jest na podgrupy lub rodzaje.

Dlaczego schematy organizacyjne są ważne w codziennej pracy? – czytaj więcej na https://maika.com.pl/a/wzan,dlaczego-schematy-organizacyjne-sa-wazne-w-codziennej-pracy

 • Wytyczne dotyczące ustalania ceny początkowej

Każdy środek trwały musi mieć ustaloną wartość początkową. Dopiero ulepszenia lub przeszacowania mogą zmienić wycenę. Jest to ważne, ponieważ amortyzacja jest obliczana na podstawie wartości początkowej. Zwykle jest ona ustalana na podstawie ceny nabycia. Może ona zostać powiększona o koszty związane z wystawieniem środka trwałego na sprzedaż. Jeśli środek trwały został częściowo zakupiony w zamian za zapłatę, wartość może zostać zwiększona o przychód z tytułu świadczeń rzeczowych.

Podstawą wyceny składnika majątku, który został wytworzony we własnym zakresie, może być koszt jego wytworzenia. Wartość rynkową stosuje się do wyceny spadków i darowizn, których wartość nie została określona w umowie darowizny. Wartość rynkowa środka trwałego nabytego jako aport do spółki nieposiadającej osobowości prawnej służy do ustalenia jego wartości początkowej po dokonaniu odpisów amortyzacyjnych. Aby przejąć środek trwały do używania jako składnik majątku firmy, należy wypełnić dokument OT. Jest to potwierdzenie, że środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych

Amortyzacja dotyczy umarzania środków trwałych w czasie. Od 2018 roku nie ma obowiązku ujmowania w ewidencji środków trwałych pozycji o wartości poniżej 10000 zł. Mogą one zostać doliczone do kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja to doliczanie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Można tego dokonać tylko po spełnieniu określonych warunków. Amortyzacji nie podlegają grunty, prawa wieczystej dzierżawy, nieruchomości mieszkalne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmowane.

Amortyzacji nie podlegają środki trwałe, dzieła sztuki, eksponaty muzealne oraz środki trwałe, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc de minimis na zakup środków trwałych, mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji, maksymalnie do kwoty 50000 euro. Te środki trwałe muszą być zaklasyfikowane do grup 3-8. Jeżeli środek trwały nie jest ujęty w ewidencji firmy, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Najczęściej stosowaną metodą jest amortyzacja liniowa.

Przez cały okres amortyzacji ustalane będą roczne odpisy. Podatnik może zacząć odliczać wartość początkową w oparciu o roczną stawkę podaną w klasyfikacji środków trwałych od razu po otwarciu ewidencji. Zmniejsza to dochód i pozwala na niższe naliczenie podatku dochodowego. Przyspieszona amortyzacja może być możliwa, jeśli środki trwałe są używane w złym stanie technicznym. Współczynnik w wykazie mnoży stawkę amortyzacji. Możliwe jest indywidualne amortyzowanie używanych lub ulepszonych środków trwałych. Podatnicy mają możliwość ustalania własnych stawek amortyzacyjnych, ale nie mogą skrócić okresu przewidzianego prawem, nie mogą go obniżyć. Może to dotyczyć środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8. Amortyzacja degresywna pozwala na podwyższenie współczynnika, co jest korzystne dla podmiotów o wysokich kosztach. Dzięki temu skraca się czas amortyzacji.

Po dokonaniu odpisów amortyzacyjnych lub w związku z utratą przydatności do prowadzenia działalności gospodarczej środek trwały może zostać zlikwidowany. Likwidacja może nastąpić również wtedy, gdy środek trwały jest uszkodzony, zużyty, skradziony lub w inny sposób nieopłacalny w użytkowaniu. W takich przypadkach niezamortyzowana część środka trwałego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Previous Jak dbać o las w słoiku. Twój mały las w słoiku
Next Różnica między męskimi a damskimi włosami

Może to Ci się spodoba

Co nowego w HBO GO

Przeglądamy premiery w HBO GO. To premiery nowych seriali i filmów, które zasługują na obejrzenie. Te nowe seriale to świecące gwiazdy serwisu, zapewniające multimedialną rozrywkę o każdej porze i w

Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W środę 19 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  odbyło się szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy Policji i służby Celno – Skarbowej do realizacji nowych zadań przewidzianych w przepisach ustawy

Rodzaje śrubokrętów: Czy naprawdę potrzebujemy ich wszystkich?

Istnieje wiele rodzajów śrubokrętów. Każdy z nich może być używany do różnych typów i funkcji. Czy wszystkie śrubokręty są niezbędne? Czy naprawdę potrzebujemy tak wielu akcesoriów w naszej skrzynce z

Rozliczenie PIT 2016 przez Internet – to takie proste!

Wszystkie osoby osiągające w ciągu roku dochody muszą rozliczyć się z fiskusem. Można to zrobić w sposób tradycyjny, wypełniając właściwą deklarację w formie papierowej albo albo przesłać PIT internetowo. Rozliczenie

Czy warto wydać pieniądze na solidny kabel do ładowania smartfona?

Kabel do ładowania to niezbędne akcesorium dla Twojego smartfona. Co wyróżnia kabel USB typu C? Czym są kable Lightning i MFI, zapytasz? Dlaczego warto kupić solidny przewód w oplocie? Oto

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych

W dniach 6 – 7 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dafne” w Zakopanem odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych, poświęcona podsumowaniu realizacji zadań przez

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź